Forskjellige typer jobber i IT-bransjen

De siste 30 årene har IT-bransjen vært i sterk og konstant vekst. Digitaliseringen av samfunnet har ført til at stadig flere bransjer og bedrifter har bruk for gode, solide IT-løsninger. Privatpersoner lever også, i motsetning til for bare noen år siden, store deler av livene sine på nettet, og dette krever stadig større grad av ulik informasjonsteknologi.

Det finnes nesten ubegrensede muligheter for alle som ønsker å arbeide i IT-bransjen. Du kan jobbe med alt fra analyse, til sikkerhet, programmering og utvikling. Det viktigste er at du er glad i å lære og at du liker å holde deg oppdatert. Utviklingen på IT-feltet går raskt, og informasjon som var viktig og relevant for bare noen få år siden kan være fullstendig utdatert i dag. Evner du ikke å følge med, kan du fort ramle av lasset. Det er spådd at én av fire IT-jobber vil være ubesatt i 2030, så velger du å gå inn i denne bransjen kommer du i alle fall ikke til å gå arbeidsledig.

Programmerer

Programmeringsfeltet er enormt brett og er her valgmulighetene mange. Enkelt fortalt handler jobben til en programmerer om å lage et dataprogram som får noe til å fungere. For eksempel en datamaskin, en mobiltelefon, en vaskemaskin, en oljerigg eller en robot. Du lager en serie med instruksjoner som forteller maskinen hvordan den skal forholde seg til forskjellige kommandoer.

Skal du arbeide som programmerer bør du være flink til å tenke konseptuelt og analytisk, og du bør være flink til å lytte til- og forstå kundens behov.

Datasikkerhet

Fordi samfunnet vårt stadig blir mer digitalisert blir vi også mer sårbare for cyberangrep. Det finnes til enhver tid tusenvis av mennesker som arbeider for å sikre at sensitiv informasjon ikke kommer på avveie og faller i feil hender. Dette er spesielt viktig i selskaper som driver med bankvirksomhet, helsetjenester, politivirksomhet og i det militære. Både Universitetet i Agder og NTNU har egne utdannelser rettet mot datasikkerhet.

IT-ansvarlig

I dag har de aller fleste store- og mellomstore bedrifter en egen IT-avdeling. IT-avdelingen har ansvar for forvaltningen av hele bedriftens IT-system. De sørger for vedlikehold og oppdatering av selskapets datamaskiner og digitale verktøy, og tilbyr de ansatte teknisk assistanse når det behøves. Opplever bedriften systemsvikt eller dårlig ytelse er det den IT-ansvarliges oppgave å finne og løse problemet.

Som IT-ansvarlig vil du også ha stor innflytelse på hvilke programvarer og tekniske løsninger arbeidsplassen din velger å gå til innkjøp av.