Studere IT i Europa

Flere og flere nordmenn emigrerer fra Norge for å studere i utlandet. Dette er noe som har blitt mer og mer populært de siste årene, og det er ikke så underlig, siden verden blir stadig mer tilgjengelig. Og det er ingen som er mer klar over dette enn Lånekassen – som kan fortelle at det i fjor var over 25 000 studenter som valgte å ta med seg notatblokka til utlandet. Mange av de som studerer utenfor norske grenser, velger også å ta hele studiet utenlands i stedet for et år eller et semester. Det landet flest nordmenn ser ut til å elske å studere i, er Storbritannia, og land som ikke ligger veldig langt etter i popularitet, er Polen og Danmark.

Det finnes flere muligheter for deg som ønsker å kombinere noe nytt og spennende med IT-studiene dine. Flere universiteter og høyskoler i Europa tilbyr nemlig alt fra årsstudium, bachelor og master i IT. Og dersom du velger å studere i utlandet, kommer dette som et stort pluss på din CV senere – da dette viser at du er en som tør å ta utfordringer, og samtidig er i det minste middels god i engelsk. Ønsker du å etterhvert jobbe i utlandet, er et studium utenfor Norges grenser gull verdt. I tillegg tar du med deg livserfaringer som kan komme til nytte også utenfor arbeidslivet.

Storbritannia

%d0%be%d0%b0107Storbritannia er et av landene som tilbyr studier i IT ved flere forskjellige skoler. Blant annet tilbyr Bournemouth University flere forskjellige studier som Business Information Technology, Computing, Programvare Engineering og Computer Networks. Førstnevnte fokuserer på den viktige sammenhengen mellom business og IT, og hjelper deg med å utvikle kunnskaper innen informasjonsteknologien som brukes i businessverden. Programvare Engineering fokuserer på å gi deg ekspertkunnskaper innen en bransje som stadig er i utvikling. Et annet universitet i England som tilbyr IT-studier er London Metropolitan University. Her kan du blant annet studere Computing and Information Systems, Computer Systems Engineering, og Electronic and Communications Engineering. Går du for Computer Systems Engineering, vil dette studiet hjelpe deg med å utvikle en kompetanse innen hardwareutvikling og programmerer. Dette studiet fokuserer på praktisk læring, slik at du får muligheten til å lære ved å prøve selv – noe nok mange setter pris på, da det ofte kan være vanskeligere å tilegne seg kunnskap via en lærebok enn ved å praktisere.

Andre steder

%d0%be%d0%b0108Ønsker du å dra til flate, vakre Danmark kan du studere datalogi ved Universitetet i Aarhus. Her får du lære deg å utvikle gode IT-løsninger som er effektive og enkle å bruke, og dette studiet legger stor vekt på matematikk samt teoretisk og praktisk programmering. Du kan også studere Programvare Engineering ved Universitetet i Vilnius. Gjennom dette studiet får du en dypere forståelse for hvordan du designer, analyserer og utvikler et programvaresystem. Her vil du også lære deg hvordan, og få en forståelse for, hvordan programvare har en innvirkning på forskjellige bedrifter og hvordan utviklingen skal samsvare med tidens utvikling. Det lønner seg imidlertid å ha solide kunnskaper innen matematikk. Trives du i gamle, sjarmerende østeuropeiske land som for eksempel Polen, kan du ta utdanningen din på Warsaw University of Technology. Her kan du velge og vrake mellom studier som Information Technology, Electronics, Electrical and Computer Engineering, Computer Science og mye mer.